S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Vergi Avantajları <

Kurumlar Vergisi Açısından Sağlanan Faydalar:

6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunun 9. Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesine, 36. Maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi’nin 10. maddesine  yeni eklemeler yapılıştır.

Buna göre Türkiye’den yurt dışında bulunanlara verilen aşağıdaki hizmetler dolayısıyla elde edilen kazancın %50’si kurum kazancından indirilebilecektir:

  • Mimarlık
  • Mühendislik
  • Tasarım
  • Yazılım
  • Tıbbi raporlama
  • Muhasebe kaydı tutma
  • Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti verme
  • İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık hizmetleri

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15.6.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alındığı” ifade edilmiştir.

Sayılan hizmet türleri kapsamında Muhasebe kaydı tutma belirtildiği için bu alanda yurtdışındaki alıcılara Türkiye’den gerçekleştirilen hizmetler %50 oranında kurumlar vergisi istisnasından yararlandırılabilir.

KDV İstisnası

Yönetim Danışmanlığı hizmet ihracı  elli şartlarda KDV’den istisnadır.

1-    Söz konusu hizmetlerin Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan firmalara sunulması gerekmektedir.

2-   Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılması gerekmektedir. Başka bir deyişle verilen hizmet hizmeti alan yurt dışı menşeli firmanın Türkiye içerisindeki faaliyetlerle ilgili olmamalıdır. Verilen hizmetten tamamen yurt dışında istifade edilmelidir.

3-   Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

Ayrıca genel kural olarak hizmet ihracının söz konusu olabilmesi için hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve döviz alım belgesinin temin edilmesi gerekmektedir.

KDV istisnasından dövizin ülkeye getirildiği dönemde yararlanılabilecektir. Başka bir deyişle “Fatura, ihracat bedeli dövizin yurda getirildiği dönemden önceki tarihlerde düzenlense dahi, hizmet ihracatı istisnası, dövizin yurda getirildiği dönem beyannamesinde beyan edilecektir.

Maliye Bakanlığı konuya ilişkin bazı açıklayıcı örnekler sunmaktadır:

Örnek 7: Irak’ta yerleşik bir firma, Irak’taki bir sulama projesini üstlenen (A) Türk firması hakkında, (B) Türk danışmanlık firmasından yeterlik araştırması yapmasını istemiştir.

(B) danışmanlık firması, bu hizmeti ile ilgili olarak yaptığı harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura etmiş ve karşılığını döviz olarak Türkiye'ye getirmiştir.

(A) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanıldığından, (B) danışmanlık firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.

Örnek 10: Türkiye’de mukim (Z) firması Almanya’da mukim (Y) firması ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında yurtdışındaki kontörlü kredi kartı müşterilerine internet ortamında servis, destek, danışmanlık hizmeti vermektedir. Söz konusu hizmetlere ilişkin fatura Almanya’da mukim (Y) firması adına düzenlenmiş ve karşılığı döviz olarak Türkiye'ye gelmiştir. (Z) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanıldığından, (Y) firmasının vermiş olduğu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir

Yurtdışı alıcılara yönelik yönetim danışmanlığı hizmetleri faturalarının kurumlar vergisinden ve KDV’den istisnasına yönelik detaylı bilgi ve gerekli mali müşavirlik için konusunda uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com