S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim
Teknik Müşavirlik Sektörü Hakkında

Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması ve yıllık 500 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmesi hedefiyle hazırlanan “2023 Türkiye İhracat Stratejisi Eylem Planı” çerçevesinde teknolojik dönüşümü tamamlamış, lojistik ve mevzuat altyapısı güçlü, yeni üretim teknolojilerine hakim, tüm dünyada tanınan ve tercih edilen marka değeri yüksek ürünler pazarlayan, uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye yaratılarak 18 trilyon dolara ulaşan dünya mal ticaretinde Türkiye’nin payının artırılması hedeflenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 4 trilyon dolara ulaşan ve dünya ekonomisinde gün geçtikçe daha fazla önem kazanan, Türkiye’nin de son derece rekabetçi olduğu müteahhitlik  sektöründe güçlü yönlerin daha ön plana çıkarılarak Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2011 yılında 38 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile dünyada 17. sırada bulunan ülkemizin dünya hizmet ticaretinden aldığı payın artırılması önem arz etmektedir.

Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün rolü artmaya devam etmektedir. Yurtdışına açıldığı 1972’den bugüne kadar muazzam büyüme rakamları kaydeden ve yakın coğrafyasında haklı bir itibar kazanan Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırmaktadır. Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi verilerine göre yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüz bugüne değin 104 ülkede toplam 304,5 milyar dolarlık 7.735 müteahhitlik projesi üstlenildiği görülmektedir.

Bir başka ifadeyle, Türk yurtdışı müteahhitlik sektörü yurtdışında her yıl, ülkemizin yıllık mal ihracatının ortalama %20’si büyüklüğünde proje üstlenmektedir.

Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, ödemeler dengesi içerisinde, sadece inşaat kalemi altında değil, lojistik, işçi gelirleri ve mal ihracatı kalemleri altında da ciddi gelir kaynakları yaratmakta, lojistikten ihracata pek çok alt sektörün de yurtdışına açılımına yardımcı olmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik  sektörü, sürdürülebilir büyüme açısından Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olup, Türkiye’nin hizmet ihracatının halihazırda en olgunlaşmış, en rekabetçi ve en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün 2023 yılında yıllık iş hacmini 2023 yılında 100 milyar dolara çıkartmak Ekonomi Bakanlığının hedefleri arasındadır.

 

 

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com