S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Vergi Avantajları

6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanunun 9. Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesine, 36. Maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi’nin 10. maddesine yeni eklemeler yapılıştır.

Buna göre Türkiye’den yurt dışında bulunanlara verilen aşağıdaki hizmetler dolayısıyla elde edilen kazancın %50’si kurum kazancından indirilebilecektir:

  • Mimarlık
  • Mühendislik
  • Tasarım
  • Yazılım
  • Tıbbi raporlama
  • Muhasebe kaydı tutma
  • Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti verme
  • İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık hizmetleri

Kurumlar Vergisi Açısından Sağlanan Faydalar:

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15.6.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alındığı” ifade edilmiştir.

Ayrıca 28514 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ 7 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği”de; “İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konusu” bölümünde; “Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olmak şartıyla sağlık turizmi ile uğraşan işletmelerin de indirimden faydalanmasının mümkün olduğu” ifade edilmiştir.

Gelir Vergisi Açısından Sağlanan Faydalar:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinde 15.06.2012 tarihinde yapılan bir değişiklik ile; “İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50’si gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmektedir”.

Sağlık turizmi alanında elde edilen gelirleri kurumlar/gelir vergisinden ve KDV’den istisnasına yönelik detaylı bilgi ve gerekli mali müşavirlik için konusunda uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com