S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

Sağlık Turizmi Devlet Desteklerine Kimler Başvurabilir

Ekonomi Bakanlığı’nın Sağlık turizmi sektörüne yönelik desteklerinde iki tür kullanıcı öngörülmektedir: yararlanıcı (firma) ve işbirliği kuruluşu. Bu kapsamda Sağlık Kuruluşu ya da Sağlık Turizm Şirketleri yararlanıcı olarak kabul edilmektedir. Bakanlık Sağlık kuruluşu ile Sağlık Turizmi şirketlerini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşu

Sağlık turizmi şirketi: Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirket

Bu çerçevede ülkemize sağlık alanında turist çekmek amacıyla faaliyetlere giren ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili diğer Bakanlıklardan ruhsatlara sahip

- Hastaneler

- Klinik, poliklinikler

- Termal otel, spa ve wellness merkezleri

- Yaşlılar için Bakımevleri

İle sağlık turizmine yönelik yurtdışından turist çekme ve getirme faaliyetlerinde bulunan sağlık turizmi şirketleri de desteklerden yararlanabilmektedir. Her turiste sağlık hizmeti sağlayan kuruluş otomatik destek kapamında değildir; sağlık turizmine yönelik bilinçli bir strateji ve faaliyette bulunulmasının Ekonomi Bakanlığı’nca göze alınan bir husustur.

Bir kuruluşun Ekonomi Bakanlığı’nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olunmasıdır.

Hastane/Klinik/Poliklinikler: Sağlık turizmi ile turistin sağlığı farklı kavramlardır. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahip bir sağlık kuruluşunun sağlık turizmidesteklerinden faydalanması için, o kuruluşta ülkeye yabancı hasta getirme motivasyonu görmelidir. Bunun için yabancı dilde hizmet veren bir web sitesi olması; yabancı hasta için tercüman hizmeti veriliyor olması; sağlık turizmine yönelik kurum içinde düzenleme yaparak yabancı hastaya uygun hizmet sunabilme yetkinliğinin geliştirilmiş olması gibi (uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip) şartları incelemektedir. Ülkemize tatilini geçirmek için turistin acil bir ihtiyaçtan dolayı bir hastaneye gitmesi otomatik olarak destek kapsamına girmez. Ülkemize gelen yabancı turistin öncelikli motivasyonun bir Türk sağlık kuruluşunda tedavi olması gerekmektedir.

Termal Tesis/ Termal Otel/ Spa/ Wellness Center: Ekonomi Bakanlığının “sağlık kuruluşu” tanımına girebilmesi için bu tür tesislerin ilave özellikleri bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla öncelikle bu tesislerin Sağlık bakanlığı tarafından ruhsat/izin sahibi olmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı da buralarda kadrolu olarak doktor istihdam edilmesi durumunda izin/ruhsat vermektedir. Ekonomi Bakanlığı, sağlık kuruluşunun ille de hastane olması gibi zorunluluk öne sürmemekte; sağlık Bakanlığı’ndan izinli olması ve sağlık turizmine yönelik bir motivasyon ve gerekli hazırlığı olan diğer tesisleri de destek kapsamına almaktadır.

Yaşlı Bakım Evi/ Geriatri Merkezi: Türkiye’de geriatri merkezleri (yaşlı bakım evleri-merkezleri) izinleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uhdesinde olup; Ekonomi Bakanlığı bu bakanlıktan izin alınması koşuluyla yabancı ülke vatandaşlarına hizmet veren yaşlı bakım evlerini de destek kapsamına almaktadır. Öncelikle söz konusu yaşlı bakım evinin en az bir yabancı dilde hizmet veren bir web sitesi olması ve yabancı ülke vatandaşlarına himzet verebilecek bir altyapıda olması gerekmektedir.

Turizm/Seyahat Acentesi: Ekonomi Bakanlığı, yabancı hastaların tedavi amacıyla Türkiye’ye getirilmesinde aracılık eden turizm/ seyahat acentelerini de desteklemektedir. Motivasyonu yabancı hasta getirmek olan ve bu uğurda Türkiye’de en az 2 hastane ile hizmet sözleşmesi imzalayan ve bu sözleşmeler kapsamında ülkeye yabancı hasta getiren seyahat acenteleri destek kapsamına alıanacaktır. Motivasyonu yabancı haste getirmek olmayıp dagetirdiği turistlerden bazılarının hastaneye gitmiş olması seyahat acentesini destek kapsamına almamaktadır.

Diğer taraftan İşbirliği kuruluşları ise daha yüksek oranlardan destek alabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşunu şu şekilde tanımlamaktadır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu, Bu çerçevede sağlık veya sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sektöre yönelik dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; ile işadamı derneği, birliği ve kuruluşu İşbirliği kuruluşu olarak desteklere başvurabilir.

Şirketinizin/ kuruluşunuzun, söz konusu desteklere başvuru için uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız konusunda uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com