S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

Mevzuat

- Genel Destek Mekanizmasına ilişkin Ekonomi Bakanlığı 2015/8 Sayılı Karar:

- Marka Destek ve Turquality Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Ekonomi Bakanlığı 2015/9 sayılı Karar:

- 7 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği:


Raporlar ve Önemli Linkler

Ekonomi Bakanlığı: www.ekonomi.gov.tr

Sağlık Bakanlığı: www.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı istatistikleri:
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-2952/istatistik-yilliklari.html

Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013
http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/dosya/1-91778/h/turkiye-medikal-turizm-degerlendirme-raporu-2013.pdf

T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı Türkiye Sağlık Sektörü
http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/publications/Documents/HEALTHCARE.INDUSTRY.pdf

Uluslararası Euromonitor Sağlık ve Sağlık Turizmi Pazar Araştırması
http://www.euromonitor.com/health-and-wellness-tourism

Sağlık Turizmi: Tedaviler, Pazarlar ve Sağlık Sistemi Uygulamaları
http://www.oecd.org/els/health-systems/48723982.pdf

Sağlık Turizmi Araştırması – 2014
http://www.imtj.com/resources/research-and-statistics/medical-tourism-report-facts-and-figures-2014/

Amerikan Sağlık Turizmi Derneği Yıllık Raporu
http://www.medicaltourismassociation.com/en/annualreport.html

Hastane bul
http://www.ozelhastaneler.org.tr/Default.aspx?pageID=379

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Dairesi
http://saglikturizmi.gov.tr/tr/

TURSAB- Sağlık Turizmi Komitesi

http://www.tursab.org.tr/tr/tursab/ihtisas/saglik-turizmi-komitesi-yonetimi

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com