S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

Sağlık Turizmi Sektörü Hakkında

Sağlık turizmi döviz kazandırıcı önemli bir faaliyet olarak, ülkemizin cari açığına destek olabilecek bir kaynaktır. Dünyada turizm pastasından pay alan, ülke sayısı giderek artmaktadır. Bu noktada ürün çeşitliliğine gidip, kendilerini farklılaştıracak yeni yöntemler geliştiren kentler, ülkeler ön plana çıkabilecektir. Turizm sektöründe insanlar yeni arayışlar içerindedir ve alternatif turizm türlerine olan ilgi giderek artmaktadır. Turizm arzının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması sektörü sürekli canlı tutacak ve ülkemiz ekonomisine de artı bir değer olacaktır.

Son yıllara kadar turizm sektörü tanıtımı ve faaliyetleri tatil ve seyahat odaklı yapılmışken küreselleşmenin de etkisi ile faaliyetlerin kapsamı değişmiş ve alternatif turizm türleri vurgulanmıştır. Alternatif turizm türleri arasında yer alan sağlık turizmi ülkeler arasında işbirliği ve ortaklıkların artması, bireyin sınır ötesi seyahat imkânlarının çoğalması, yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarına talebin artması, sağlık hizmet maliyetlerinin ülkeler arasında farklılık göstermesi, tedaviyle birlikte tatil yapma arzusunun artması gibi sebeplerle son yıllarda dikkate değer bir gelişim göstermiştir. Söz konusu gelişimin katlanarak devam edeceği ve sektörün düşük katma değerli ekonomiden yüksek katma değerli ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak bir potansiyele sahip olduğu ön

lmektedir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) tahminlerine göre 2017 yılına kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) 23 milyon potansiyel hastanın 79,5 milyar ABD Dolarlık bir harcama yaparak denizaşırı ülkelere gideceği hesaplanmıştır.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği’nin yapmış olduğu tanıma göre sağlık turizmi sağlığına kavuşmak için hastanın yaşadığı ülkeden başka bir ülkeye öncelikle tedavi amaçlı olarak gitmesi şeklinde ifade edilmiş olup sağlıklı yaşam hizmeti sunan her türlü turizm hizmeti bu kapsam içerisine dahil edilmektedir. Bu bağlamda sağlık turizmi aşağıda yer alan dört ana başlıkta değerlendirilmektedir.

- Medikal Turizm (Tıp Turizmi)

- Termal ve SPA Turizmi (Kaplıca ve Termaller ile entegre doğal ve geleneksel uygulamaların ağırlıkta olduğu akıl, vücut, ruh ve ilişkilerde iyi ve zinde olmayı sağlayan hizmetleri içeren turizm çeşididir.)

- İleri Yaş Turizmi

- Engelli Turizmi.

Türkiye’de son yıllarda sağlık turizminin bir alt başlığı olan medikal turizm ön plana çıkmış olup, ülkemize sağlık hizmeti almak amacıyla gelen hastaların (sağlık turistlerinin) sayısı yıllar itibarıyla artış göstermiştir. 2008 yılında 74.093 olan sağlık turistlerinin sayısı 2012 yılında yaklaşık 4 katına çıkarak 270.000’e ulaşmıştır. Sağlık Bakanlığı 2013 verilerine göre Türkiye’ye gelen sağlık turistlerinin %83’ünün özel hastaneleri tercih ettiği görülmektedir. Özel hastanelerin tercih sebebi olmasındaki en önemli etkenlerden biri uluslararası akreditasyon kuruluşları arasında yer alan Uluslararası JCI Akredite Kuruluşuna üye hastanelerin daha çok özel kuruluşlar olmasıdır. Bu akreditasyon kuruluşuna üye 49 hastane ile Türkiye dünyada en çok akredite hastaneye sahip ikinci ülkedir. Joint Commision International (JCI) akreditasyonu global sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilmekte olup, bu kuruluş sıkı bakım standartlarını teşvik etmek ve üst seviyede performans elde etmek üzere çözümler sunmak için sağlık hizmetleri organizasyonları, hükümetler ve uluslararası destekçilerle birlikte çalışmaktadır. Akreditasyon kapsamında Hasta Odaklı Standartlar 8 başlık altında (Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri, Bakıma Erişim ve Bakım Sürekliliği vs.) ve Sağlık Bakım Organizasyonu Yönetim Standartları 6 başlık altında (Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği, Enfeksiyon Kontrol ve Önleme vs.) denetlenmekte olup 3 yılda bir denetim tekrarlanmaktadır.

Kitle turizmi ile gelen yabancı turistin bıraktığı gelir ortalama 750 – 800 dolar iken, sağlık turizmi amacı ile gelen turistin bıraktığı gelir çok daha fazladır. Sağlık Bakanlığı 2012 verileri ışığında medikal turizm kapsamında ülkemize gelen hastaların ülkelere göre dağılımına bakıldığında en fazla gelinen üç ülkenin Libya, Almanya ve Irak olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında sağlık turizmine ilişkin 2011 yılında Türkiye’de sağlık hizmeti alan 156.000 yabancı hasta sayısının 2017 yılında 400.000’e çıkarılması ve 5 milyar ABD Doları gelir elde edilmesi; 2023 yılında ise 1 milyon yabancı hasta sayısına ulaşılması ve 10 milyar ABD Doları gelir elde edilmesi hedeflerini belirlemiştir.

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com