S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

Devlet Desteklerine Kimler Başvurabilir?

Ekonomi Bakanlığı film şirketlerini desteklerden yararlanıcı olarak kabul etmektedir. Bakanlık film ve film şirketini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

Film: Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş/üretilmiş olan sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatını,

Film Şirketi: Türkiye’de yerleşik film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket ile film platosu/stüdyo işleten şirketi,

Bu çerçevede yapılan film ürünlerinin yurtdışında pazarlanmasına yönelik faaliyet içerisinde bulunan

- Film Yapımcıları

- Film Dağıtımcıları

- Film Stüdyosu/ Platosu İşleten Şirketler ile

- Yurtdışında Gösterime Giren Filmlere Reklam Veren Tüm Şirketler (Sadece Filme Özel Reklam Desteği)

desteklerden yararlanabilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nın film & dizi sektörü destekleri üretim/sanat süreçleri ile ilintili değildir. Bakanlık tamamıyla iki amaç gütmektedir: Türkiye’de çekilen film & dizilerin yurtdışına pazarlanması; yabancı film şirketlerince Türk film stüdyo ve platolarının kullanılması. Bu iki amaçla Türkiye’ye döviz girdisinin temini ve hizmet ihracı gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dolayısıyla üretilen film & dizi yurtdışı pazarlarda gelir getirmek amacıyla pazarlanmayacaksa Ekonomi Bakanlığı desteklerinden yararlanılması mümkün görünmemektedir. Bakanlığın verdiği desteklerin çoğunluğu da yurtdışı pazarda gösterimden sonra sağlanmaktadır.

Bir film şirketinin Ekonomi Bakanlığı’nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olunmasıdır.

Film Yapımcıları & Dağıtımcıları: Bakanlık, Film yapımcısı şirketler için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan yapımcı belgesini film yapımcılığını teyit için şart koşmaktadır. Film & dizi sektöründe prodüksiyon, post prodüksiyon ve dağıtım gibi çeşitli segmentler bulunsa da Bakanlık başvurular için üretilen filmin sahipliğini elinde tutan film yapımcılarını destekler için baz almaktadır. Diğer taraftan bazı durumlarda film yapımcıları, filmin yurtdıışında pazarlanmasını film dağıtım şirketlerine vermektedir. Bakanlık film dağıtımcı şirketleri de bu kapsamda destekler için başvuruya uygun kabul etmektedir. Bu tür durumlarda Bakanlık film dağıtımcılarının film yapımcıları ile yapılan sözleşmeleri başvuruda talep etmektedir.

Film Stüdyosu/ Plato İşleticisi: Bakanlık, Film Platosu/Stüdyo Kullanım Giderleri kapsamında Film Stüdyosu/ Plato İşleticilerini desteklemektedir. Yabancı ülke yapımcılarının Türkiye’de söz konusu stüdyo/plato’da film çekmeleri durumunda işleticiye ödenen kiranın %20’si destek olarak işleticiye verilmektedir. Bu kapsamda Bakanlık söz konusu yabancı film için Kültür ve Turizmi Bakanlığından alınan film çekim izin belgesi, ile Film platosu/stüdyosu işleten şirketin platonun/stüdyonun sahibi veya kiracısı olduğunu kanıtlayan belgeleri talep etmektedir.

Yurtdışında Yayınlanan Türk Filmi/Dizisine Reklam Veren Tüm Şirketler: Yurtdıışnda gösterime giren bir filme verilen marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklindeki reklamların %50’si bir şirket için 100.000$’a kadar desteklenmektedir. Burada doğrudan destek film yapımcılarına gitmese de film yapımcılarının filmlerine bu destek sayesinde daha kolay reklam ve sponsor bulabileceği de gözden kaçırılmamalıdır. Reklam desteğinden yararlandırılacak firmalar için sektör vb. kısıtlama bulunmamaktadır.

Diğer taraftan İşbirliği kuruluşları ise daha yüksek oranlardan destek alabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşunu şu şekilde tanımlamaktadır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Bu çerçevede film sektörü alanında faaliyet gösteren sektöre yönelik dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; ile işadamı derneği, birliği ve kuruluşu İşbirliği kuruluşu olarak desteklere başvurabilir.

Şirketinizin/ kuruluşunuzun, söz konusu desteklere başvuru için uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız konusunda uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com