S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

Marka Destek & Turquality Programı

Ekonomi Bakanlığı 25 Haziran 2012 tarihinden beri döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin çeşitli devlet destekleri vermektedir. Yurtdışı müteahhitlik projelerinin ülkemiz firmalarınca üstlenilmesini teminen ilk olarak Teknik Müşavirlik firmalarına yönelik hazırlanan teşvikler daha sonra Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film & Dizi sektörlerine açılmıştır.

2 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8 ve 2015/9 sayılı Karar’lar ile söz konusu destek verilen sektörlerin yanına Yönetim Danışmanlığı da eklenmiş; diğer taraftan belli bir sektör ayrınmı yapmadan Bakanlığın uygun göreceği tüm hizmet sektörü firmalarının Marka Destek/Turquality programlarına başvurmasının önü açılmıştır. (Sadece finans sektörünün Marka Destek/Turquality kapsamına alınmayacağı Karar’da hüküm altına alınmıştır.)

2015/9 sayılı Karar’da döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik Marka Destek ve Turquality programı kapsamındaki destekler 2 temel noktada 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Yönelik Genel destek mekanizmasından ayrılır:

            1- Marka Destek ve Turquality Programında, Genel Destek Mekanizmasından Farklı Olarak Sektör Sınırlaması Yoktur: Genel Destek Mekanizması sadece Sağlık Turizmi, Eğitim, Bilişim, Filmcilik ve Yönetim Danışmanlığı olarak temelde 5 sektör için destekler varken; 2015/9 sayılı Marka Destek ve Turquality Programında sektör sınırlaması yoktur. İlk aşamada sadece Finans sektörünün desteklerden yararlanamayacağı ilgili mevzuatta kayıt altına alınmıştır.

          2- Marka Destek ve Turquality Programındaki Desteklerden Yararlanmak İçin Programa Kabul Edilme Şartı bulunmaktadır: Genel Destek mekanizmasında bahse konu 5 sektörde faaliyette bulunmak sayılan herhangi bir destek için doğrudan ehil olmayı sağlar iken Marka Destek ve Turquality programında desteklerden yararlanabilmek için öncesinde bir Ön Değerlendirme yapılmakta ve Ön Değerlendirmeyi geçen firmaların ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Yararlanıcıların bu çerçevede yaptığı harcamalar ise, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Başka bir ifadeyle Ön Değerlendirmeyi geçtikten sonra Bakanlığın belirlediği bir danışmanlık şirketi sizin finansal ve yönetimsel olarak check up’ınızı yapmakta, güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyerek önünüzdeki 4-5 yıl için bir İş Planı hazırlamaktadır. Program kapsamında desteklerden bu şekilde yararlanılmaya başlanmaktadır.

Marka Destek programında destekler genellikle % 50 olarak, 4 yıl ile ve bir azami miktar ile sınırlandırılmakta; Turquality programında ise yine %50 olmakla bilrikte 5+5 yıl ve bazı kalemler dışında çoğunlukla azami miktar sınırlaması bulunmamaktadır.

Genel destek mekanizmasını Süper Lig’e benzetirsek; Marka Destek programı Avrupa Ligi, Turquality Programı ise Şampiyonlar Ligi’ne benzetilebilir.

Genel Destek mekanizması ile 5 sektörde firmalarımız hizmet ihracına alıştırılmakta; Marka Destek & Turquality programlarında ise artık kalıcı olarak hizmet ihracı yapabilen firmalarımızın bölgesel ve küresel marka olarak ön plana çıkabilmeleri amaçlanmaktadır. O yüzden Marka Destek & Turquality programında verilen destek kalemi daha az olmakla beraber destek miktarları oldukça yüksektir. Destek kalemlerinin bir biri ile ilintisi bulunmakta; tüm destekler yurtdışı pazarlarında kalıcı yer edinilmesine yönelik bir İş planı çerçevesinde yürütülmektedir.Ekonomi Bakanlığının Marka Destek & Turquality programına ilk etapta Genel Destek kapsamında olan sektörler ile başlayacağı düşünülmektedir. Zamanla bu 5 sektör dışındaki alanlara da programın yansıtılacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Diğer taraftan Marka Destek& Turquality programında İşbirliği Kuruluşları proje başına destek almakta ve destek kalemleri yine Genel Destek Mekanizmasına göre az sayıda bulunmaktadır.

 

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com