S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

BİLİŞİM/YAZILIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK VERGİ AVANTAJLARI

Kurumlar Vergisi Açısından Sağlanan Faydalar:

6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunun 9. Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesine, 36. Maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi’nin 10. maddesine  yeni eklemeler yapılıştır.

Buna göre Türkiye’den yurt dışında bulunanlara verilen aşağıdaki hizmetler dolayısıyla elde edilen kazancın %50’si kurum kazancından indirilebilecektir:

  • Mimarlık
  • Mühendislik
  • Tasarım
  • Yazılım
  • Tıbbi raporlama
  • Muhasebe kaydı tutma
  • Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti verme
  • İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık hizmetleri

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15.6.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alındığı” ifade edilmiştir.

6322 sayılı Kanundaki bu değişiklikle hizmet firmalarının yurt dışı kazançlarına oldukça ciddi bir vergi avantajı sağlanmış oldu. Bilişim/yazılım alanında İndirim Hakkından Yararlanabilmek İçin;

1-    Söz konusu hizmetlerin Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan firmalara sunulması gerekmektedir.

2-   Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılması gerekmektedir. Başka bir deyişle verilen hizmet hizmeti alan yurt dışı menşeli firmanın Türkiye içerisindeki faaliyetlerle ilgili olmamalıdır. Verilen hizmetten tamamen yurt dışında istifade edilmelidir.

3-   Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

Ayrıca genel kural olarak hizmet ihracının söz konusu olabilmesi için hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve döviz alım belgesinin temin edilmesi gerekmektedir.

KDV İstisnası

Hizmet ihracatı aynı zamanda KDV’den de istisnadır. Ancak istisna faturanın düzenlendiği dönemde değil dövizin ülkeye getirildiği dönemde yararlanılabilecektir. Başka bir deyişle “Fatura, ihracat bedeli dövizin yurda getirildiği dönemden önceki tarihlerde düzenlense dahi, hizmet ihracatı istisnası, dövizin yurda getirildiği dönem beyannamesinde beyan edilecektir.

Uygulamayla birlikte yurt dışına verilen söz konusu hizmetleri sunan firmalara oldukça ciddi bir vergi indirimi sağlanmış oluyor.

Yurtdışı alıcılara yönelik verilen bilişim/yazılım hizmetleri faturalarının kurumlar vergisinden ve KDV’den istisnasına yönelik detaylı bilgi ve gerekli mali müşavirlik için konusunda uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com