S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

BİLİŞİM/YAZILIM DESTEKLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ekonomi Bakanlığı mobil aplikasyon ve bilgisayar oyunu üretimine yönelik hizmet veren bilişim/yazılım şirketlerinin yurtdışı pazarlara açılmasına yönelik destkler vermektedir.  desteklemektedir. Bakanlık bilişim şirketini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

Bilişim Şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım (donanımla birlikte yazılım geliştiren şirketler dahil) veya bilgisayar oyunu, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirketi,

Bu çerçevede yazılım, bilgisayar oyunu ve mobil uygulama alanında faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirket olması yeterlidir.

Bakanlık bilişim sektörü destekleri için şirketten ziyade daha çok aplikasyon/oyun bazlı bir yaklaşım sergilemektedir. Nitelikli desteklerin çoğu oyun ya da aplikasyon başına verilmektedir. Bakanlık temel olarak bilişim sektörü desteklerinden yararlanmak için aplikasyon veya oyun üretilmesini birinci şart olarak koşmakta, ikinci olarak bu oyun ve aplikasyonun uluslararası tüketiciye yönelik olması ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları olmasını şart koşmaktadır.

Bu çerçevede

- Aplikasyona dönüşmemiş yazılım (oyun olmadığı sürece) destek kapsamında bulunmamaktadır.

-  Aplikasyon ve oyunun Yabancı dilde olması gerekmektedir.

- Aplikasyon ve oyun yabancı dilde olsa dahi Türkiye pazarına yönelikse yine destek kapsamında olmamaktadır.

Bir kuruluşun Ekonomi Bakanlığı’nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olunmasıdır.

Diğer taraftan İşbirliği kuruluşları ise daha yüksek oranlardan destek alabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşunu şu şekilde tanımlamaktadır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Bu çerçevede bilişim/yazılım sektörüne yönelik dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; ile işadamı derneği, birliği ve kuruluşu İşbirliği kuruluşu olarak desteklere başvurabilir. Ayrıca teknokentler de İşbirliği kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Bakanlık Teknokent’i ise “Teknokent: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren bölgeyi veya bu bölgeyi işleten şirket” olarak tanımlamaktadır.

Şirketinizin/ kuruluşunuzun, söz konusu desteklere başvuru için uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız konusunda uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com