S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

BİLİŞİM/YAZILIM SEKTÖRÜ HİZMET TİCARETİ HAKKINDA

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ülkelerin rekabet gücünün artırılması, refah düzeyinin yükseltilmesi ve nitelikli istihdamın geliştirilmesi bakımından taşıdığı önem giderek artmaktadır. Başta mobil cihaz ve internet olmak üzere, küresel düzeyde hızla yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla birlikte, bilgi yoğun ürün ve hizmetlere olan talep artmakta, ülkelerin bilgi tabanlı ekonomilere dönüşümleri hızlanmaktadır.

2012 yılında Türkiye bilişim sektörünün toplam ihracatı 1,08 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ihracat verisi bir önceki yıla göre yüzde 23 daha büyük bir miktarı ifade etmektedir. Bilişim sektörü ulaştığı bu büyüklük ile ihracat yapan öncelikli sektörler arasında yerini aldı. Türkiye’de bilişim sektörü, 2012 yılında gerçekleşen 43 işlemle enerji sektöründen sonra en çok satın alma ve birleşme gerçekleştirilen sektör olmuştur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bilişim sektörü 34 milyar dolar büyüklüğünde bir pazara sahiptir. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi verilerine göre; Türkiye’de 1603 yazılım geliştirme firması bulunmaktadır. Bu firmaların % 46’sı İstanbul’da, % 20’si de Ankara’da faaliyet göstermektedir.

Son yıllarda ülkemizde mobil cihazların yaygınlaşması ve mobil internet teknolojilerinde yaşanan devrim niteliği taşıyan yenilikler mobil uygulamaların da artmasına neden olmuştur. Bu uygulama alanlarından birisi de mobil oyunlardır. Gelecek yıllarda, bireysel yazılım pazarındaki büyümeyi, mobil uygulamalar ve oyun pazarının sürükleyeceği öngörülmekte. Gartner Oyun Sektörü Araştırma Raporu'na göre, oyun konsolları donanım ve yazılımını içerecek şekilde tanımlanan oyun sektörünün, 2015 sonunda 111 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sektörün 30 milyar dolarlık bölümü ise cep telefonları ve tabletler gibi doğrudan mobil cihazlardan geliyor. Bu rakamın 2020’ye kadar 70 milyar doları aşması bekleniyor.

Mobil oyun pazarına bakılacak olursa , daha gelişme aşamasının başında olduğu görülecektir. Mobil dünya oldukça değişken ve kendini yenileyen bir sektör olduğu için teknolojik altyapı ya da platform bir sene gibi kısa bir süre içerisinde değişebilmektedir. Bu yüzden geliştirilen oyunların belirli güncellemeyle bu platformlarda da çalışmasını sağlamak gerekecektir. Mobil oyun geliştirirken cihazların sunduğu avantajlar ise oyun üreticileri için hayati önem taşımaktadır. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla mobil telefon kullanıldığı düşünülmektedir. Bu rakam oyunların ne kadar geniş bir kitleye hitap edebileceğini göstermektedir. Daha önce de belirtildiği gibi normal şartlarda oyun oynamayan bir kitle , sürekli yanlarında taşıdıkları bir cihazla oyun oynama eğiliminde bulunuyorlar. Mobil cihazların birer ağ cihazı olması da çok kullanıcılı oyun tasarımları için  daha olası çözümler sunmaktadır.

Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı özellikle mobil oyun ve aplikasyon geliştirilmesi ve yurtdışı platformlarda satılmasına yönelik oldukça kapsamlı destekler sunmaktadır. Destekler için tıklayınız

 

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com